Kasalxonalar soni *)**);dona;50;96.2;48;96.0;51;106.3;46;90.2;41;102.4;42;-8;84.0 Qishloq vrachlik punktlari soni *;dona;186;101.1;186;100.0;186;100.0;191;102.7;188;100.0;188;2;101.1 Maktablar soni;soni;754;100.0;740;98.1;737;99.6;720;97.7;708;98.6;698;-56;92.6 Maktab o`quvchilari soni;-//-;255150;96.8;251269;98.5;248973;99.1;249467;100.2;254201;103.2;262209;7059;102.8 Bog`chalar soni* ;-//-;332;83.6;330;99.4;327;99.1;319;97.6;320;100.0;320;-12;96.4 Ularda tarbiyalanayotgan bolalar soni*;-//-;30377;96.7;29600;97.4;30517;103.1;31962;104.7;38185;103.9;39677;9300;130.6 Akademik litseylar;-//-;10;111.1;10;100.0;10;100.0;10;100.0;10;100.0;10;0;100.0 Akademik litseydagi o`quvchilar soni;-//-;7104;92.2;7162;100.8;7134;99.6;7464;104.6;7530;98.8;7438;334;104.7 Kollejlar soni;-//-;91;100.0;91;100.0;91;100.0;93;102.2;93;101.1;94;2;103.3 Kollejdagi o`quvchilar soni;-//-;87171;91.5;82628;94.8;75241;91.1;72442;96.3;72144;100.3;72334;-14837;83.0