1Qishloq xo`jaligida yalpi qishloq xo`jaligi mahsulotlari i/chmlrd.so`m548.8110.9581.0105.2737.7113.2993.3105.41142.9106.41269.5748.0143.22Qishloq xo`jalik korxonalari%1.6х1.5х1.6х1.7х2.6х2.40.8х3Fermer xo`jaliklari%40.2х37.4х38.6х35.1х32.4х31.9-8.3х4Dehqon xo`jaliklari%58.2х61.1х59.8х63.2х65.0х65.77.5х5Go`sht ishlab chiqarish tonna58881108.664789.011069196107771611128274010788402295211496Sut ishlab chiqarish tonna183554107.2201897.11102247691112719631212965071093221301385761757Tuxum ishlab chiqarishming. dona45998113.558340.0127967981661640201691859131112067221607244498Qoramollar bosh soniming bosh759.8106.1800.41058421058611028721109551951269sh.j sigirlar bosh soniming bosh254.2106.9257.31012631022681022691062863211310Go`shttonna1323124.31302.098154811917841151840102187455114211Suttonna847292.28983.01069939111124981261345910313819534716312Tuxumming. dona4638431.06768.0146104971551278512211067102112296591242