Jami o`zlashtirilgan kapital mablag` ;mlrd. so`m;458.5;63.2;890.6;168.6;1168.8;114.6;2361.9;177.3;3917.8;134.0;5925.7;5467.2;672.5 Pudrat ishlar hajmi ;mlrd. so`m;237.1;121.8;398.6;150.8;537.2;121.8;720.8;119.9;1053.5;105.3;1219.3;982.2;276.7 Turar joylar;ming m2;452.8;107.9;618.7;136.6;796.4;128.7;757.6;95.1;773.9;98.7;763.6;310.8;168.7 Suv tarmoqlari qurilishi;km;131.5;52.5;236.3;179.7;192.8;81.6;207.5;107.6;177.0;121.9;215.7;160.2;160.2 Gaz tarmoqlari qurilishi;km;57;102.3;53.5;93.9;47.8;89.3;50.3;105.2;49.3;80.3;39.6;69.4;69.4 Debitor qarzlar (1 dekabr` holatiga);mlrd. so`m;609.7;х;720.7;х;808.8;х;1129.7;х;1372.5;х;1831.9;1222.2;х Kreditor qarzlar (1 dekabr` holatiga);mlrd. so`m;814.3;х;967.4;х;1129.2;х;1485;х;1999.6;х;2822.6;2008.3;х Foyda;mlrd. so`m;55.9;х;100.8;х;51.1;х;24.5;х;48.5;х;27.8;-28.1;х Zarar ko`rib ishlagan korxonalar soni (1 dekabr` holatiga);birlik;3;х;5;х;6;х;7;х;2;х;3;0;х Zarar miqdori;mln.so`m;888;х;11104.2;х;12024.7;х;24468.4;х;15716.2;х;41020.4;40132.4;х