[{"id":"1","G1":"Jami o`zlashtirilgan kapital mablag` ","G2":"mlrd. so`m","G3":"458.5","G4":"63.2","G5":"890.6","G6":"168.6","G7":"1168.8","G8":"114.6","G9":"2361.9","G10":"177.3","G11":"3917.8","G12":"134.0","G13":"5925.7","G14":"5467.2","G15":"672.5"},{"id":"2","G1":"Pudrat ishlar hajmi ","G2":"mlrd. so`m","G3":"237.1","G4":"121.8","G5":"398.6","G6":"150.8","G7":"537.2","G8":"121.8","G9":"720.8","G10":"119.9","G11":"1053.5","G12":"105.3","G13":"1219.3","G14":"982.2","G15":"276.7"},{"id":"3","G1":"Turar joylar","G2":"ming m2","G3":"452.8","G4":"107.9","G5":"618.7","G6":"136.6","G7":"796.4","G8":"128.7","G9":"757.6","G10":"95.1","G11":"773.9","G12":"98.7","G13":"763.6","G14":"310.8","G15":"168.7"},{"id":"4","G1":"Suv tarmoqlari qurilishi","G2":"km","G3":"131.5","G4":"52.5","G5":"236.3","G6":"179.7","G7":"192.8","G8":"81.6","G9":"207.5","G10":"107.6","G11":"177.0","G12":"121.9","G13":"215.7","G14":"160.2","G15":"160.2"},{"id":"5","G1":"Gaz tarmoqlari qurilishi","G2":"km","G3":"57","G4":"102.3","G5":"53.5","G6":"93.9","G7":"47.8","G8":"89.3","G9":"50.3","G10":"105.2","G11":"49.3","G12":"80.3","G13":"39.6","G14":"69.4","G15":"69.4"},{"id":"6","G1":"Debitor qarzlar (1 dekabr` holatiga)","G2":"mlrd. so`m","G3":"609.7","G4":"\u0445","G5":"720.7","G6":"\u0445","G7":"808.8","G8":"\u0445","G9":"1129.7","G10":"\u0445","G11":"1372.5","G12":"\u0445","G13":"1831.9","G14":"1222.2","G15":"\u0445"},{"id":"7","G1":"Kreditor qarzlar (1 dekabr` holatiga)","G2":"mlrd. so`m","G3":"814.3","G4":"\u0445","G5":"967.4","G6":"\u0445","G7":"1129.2","G8":"\u0445","G9":"1485","G10":"\u0445","G11":"1999.6","G12":"\u0445","G13":"2822.6","G14":"2008.3","G15":"\u0445"},{"id":"8","G1":"Foyda","G2":"mlrd. so`m","G3":"55.9","G4":"\u0445","G5":"100.8","G6":"\u0445","G7":"51.1","G8":"\u0445","G9":"24.5","G10":"\u0445","G11":"48.5","G12":"\u0445","G13":"27.8","G14":"-28.1","G15":"\u0445"},{"id":"9","G1":"Zarar ko`rib ishlagan korxonalar soni (1 dekabr` holatiga)","G2":"birlik","G3":"3","G4":"\u0445","G5":"5","G6":"\u0445","G7":"6","G8":"\u0445","G9":"7","G10":"\u0445","G11":"2","G12":"\u0445","G13":"3","G14":"0","G15":"\u0445"},{"id":"10","G1":"Zarar miqdori","G2":"mln.so`m","G3":"888","G4":"\u0445","G5":"11104.2","G6":"\u0445","G7":"12024.7","G8":"\u0445","G9":"24468.4","G10":"\u0445","G11":"15716.2","G12":"\u0445","G13":"41020.4","G14":"40132.4","G15":"\u0445"}]