1Jami o`zlashtirilgan kapital mablag` mlrd. so`m458.563.2890.6168.61168.8114.62361.9177.33917.8134.05925.75467.2672.52Pudrat ishlar hajmi mlrd. so`m237.1121.8398.6150.8537.2121.8720.8119.91053.5105.31219.3982.2276.73Turar joylarming m2452.8107.9618.7136.6796.4128.7757.695.1773.998.7763.6310.8168.74Suv tarmoqlari qurilishikm131.552.5236.3179.7192.881.6207.5107.6177.0121.9215.7160.2160.25Gaz tarmoqlari qurilishikm57102.353.593.947.889.350.3105.249.380.339.669.469.46Debitor qarzlar (1 dekabr` holatiga)mlrd. so`m609.7х720.7х808.8х1129.7х1372.5х1831.91222.2х7Kreditor qarzlar (1 dekabr` holatiga)mlrd. so`m814.3х967.4х1129.2х1485х1999.6х2822.62008.3х8Foydamlrd. so`m55.9х100.8х51.1х24.5х48.5х27.8-28.1х9Zarar ko`rib ishlagan korxonalar soni (1 dekabr` holatiga)birlik3х5х6х7х2х30х10Zarar miqdorimln.so`m888х11104.2х12024.7х24468.4х15716.2х41020.440132.4х