1Yuk tashishming. tonna31765.4102.332896.5103.634164.9103.934842.7103.635607.0102.437068.5105.25303.1120.02Yo`lovchilar tashishming. pass169358.3107.1183545.7108.4198263.6108.0207808.9105.2214841.2104.4226648.3105.957290.0136.2