Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishda;%;17.7;х;18.1;х;20.3;х;30.8;х;41.3;х;42.1;х;33.6;х Qishlok xo`jaligida;%;95.1;х;97.4;х;95.5;х;95.9;х;97.6;х;97.9;х;2.8;х Kapital ko`yilmalar hajmida;%;33.0;х;26.7;х;53.9;х;17.9;х;12.3;х;10.7;х;-22.3;х Pudrat ishlari hajmida;%;65.0;х;71.2;х;79.6;х;76.9;х;73.8;х;75.5;х;10.5;х Chakana savdo aylanmasida;%;45.2;х;48.7;х;45.6;х;46.1;х;88.4;х;89.2;х;44.0;х Pullik xizmatlar hajmida;%;42.8;х;38.8;х;31.9;х;37.2;х;39.5;х;41.3;х;-1.5;х Jami xizmatlar;%;52.0;х;37.7;х;41.1;х;46.8;х;49.2;х;53.4;х;1.4;х Yuk tashishda;%;48.6;х;50.2;х;54.0;х;58.9;х;62.7;х;69.5;х;20.9;х Yo`lovchi tashishda;%;89.6;х;97.9;х;95.9;х;95.6;х;96.0;х;96.3;х;6.7;х Qo`shma korxonalar ;soni;48.0;109.1;55.0;114.6;59.0;107.3;65.0;110.2;62.0;95.4;64.0;103.2;16.0;133.3 Faoliyat ko`rsatayotganlari;soni;40.0;111.1;47.0;117.5;51.0;108.5;45.0;88.2;46.0;102.2;50.0;108.7;10.0;125.0