1Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishda%17.7х18.1х20.3х30.8х41.3х42.1х33.6х2Qishlok xo`jaligida%95.1х97.4х95.5х95.9х97.6х97.9х2.8х3Kapital ko`yilmalar hajmida%33.0х26.7х53.9х17.9х12.3х10.7х-22.3х4Pudrat ishlari hajmida%65.0х71.2х79.6х76.9х73.8х75.5х10.5х5Chakana savdo aylanmasida%45.2х48.7х45.6х46.1х88.4х89.2х44.0х6Pullik xizmatlar hajmida%42.8х38.8х31.9х37.2х39.5х41.3х-1.5х7Jami xizmatlar%52.0х37.7х41.1х46.8х49.2х53.4х1.4х8Yuk tashishda%48.6х50.2х54.0х58.9х62.7х69.5х20.9х9Yo`lovchi tashishda%89.6х97.9х95.9х95.6х96.0х96.3х6.7х10Qo`shma korxonalar soni48.0109.155.0114.659.0107.365.0110.262.095.464.0103.216.0133.311Faoliyat ko`rsatayotganlarisoni40.0111.147.0117.551.0108.545.088.246.0102.250.0108.710.0125.0