Sanoat mahsulotlari i/ch;mlrd.so`m;562.2;108.4;731.6;111.5;832.4;104.4;1143;109.6;1411;110;2387.6;124;1825.4;174 Aholi jon boshiga sanoat maxsulotlari i/ch;ming so`m;339.4;106.3;433.7;109.5;489;103.4;663;108.2;901.9;108.4;1343.5;166.6;1004.1;316.9 Xalq iste`mol mollari;mlrd.so`m;163.7;110.4;232.7;120;272.7;110.7;464.3;113;469.8;114.7;1051.1;118.8;887.4;204.5 Aholi jon boshiga xalq iste`mol mollari i/ch;ming so`m;98.8;108.2;137.9;117.8;160.2;109.7;269.3;111.6;302.4;110.3;591.5;220.3;492.6;190.7 Chakana savdo aylanmasi;mlrd.so`m;711.3;122.7;884.6;113.6;1155.1;114.4;1568.3;117.9;1977.8;118;2397.7;114.1;1686.4;206.3 aholi jon boshiga to`g`ri keladigan chakana savdo aylanmasi;ming so`m;429.4;120.2;531.9;113.1;678.6;111.8;909.6;116.4;1130.2;116.2;1349.2;112.3;933.1;241 Pullik xizmat;mlrd.so`m;207.7;120.5;307.8;111.4;452.2;116.9;697.3;119.5;877.4;112.1;1065;110.2;857.3;192.2 aholi jon boshiga to`g`ri keladigan pullik xizmat;ming so`m;125.4;118.1;182.5;109.4;265.6;115.9;404.5;118;501.4;110.4;599.3;108.5;473.9;179.2 Jami xizmatlar;mlrd.so`m;592.6;113.5;1204.6;120.1;1507.4;108.2;2044.6;116.9;2642.4;122;2952.1;117.6;2359.5;217.9 aholi jon boshiga to`g`ri keladigan jami xizmat;ming so`m;357.8;111.2;714.1;118;885.5;107.2;1185.9;115.4;1510.1;120.2;1661.2;115.8;1303.4;203.2