[{"id":"1","G1":"Sanoat mahsulotlari i\/ch","G2":"mlrd.so`m","G3":"562.2","G4":"108.4","G5":"731.6","G6":"111.5","G7":"832.4","G8":"104.4","G9":"1143","G10":"109.6","G11":"1411","G12":"110","G13":"2387.6","G14":"124","G15":"1825.4","G16":"174"},{"id":"2","G1":"Aholi jon boshiga sanoat maxsulotlari i\/ch","G2":"ming so`m","G3":"339.4","G4":"106.3","G5":"433.7","G6":"109.5","G7":"489","G8":"103.4","G9":"663","G10":"108.2","G11":"901.9","G12":"108.4","G13":"1343.5","G14":"166.6","G15":"1004.1","G16":"316.9"},{"id":"3","G1":" Xalq iste`mol mollari","G2":"mlrd.so`m","G3":"163.7","G4":"110.4","G5":"232.7","G6":"120","G7":"272.7","G8":"110.7","G9":"464.3","G10":"113","G11":"469.8","G12":"114.7","G13":"1051.1","G14":"118.8","G15":"887.4","G16":"204.5"},{"id":"4","G1":"Aholi jon boshiga xalq iste`mol mollari i\/ch","G2":"ming so`m","G3":"98.8","G4":"108.2","G5":"137.9","G6":"117.8","G7":"160.2","G8":"109.7","G9":"269.3","G10":"111.6","G11":"302.4","G12":"110.3","G13":"591.5","G14":"220.3","G15":"492.6","G16":"190.7"},{"id":"5","G1":"Chakana savdo aylanmasi","G2":"mlrd.so`m","G3":"711.3","G4":"122.7","G5":"884.6","G6":"113.6","G7":"1155.1","G8":"114.4","G9":"1568.3","G10":"117.9","G11":"1977.8","G12":"118","G13":"2397.7","G14":"114.1","G15":"1686.4","G16":"206.3"},{"id":"6","G1":"aholi jon boshiga to`g`ri keladigan chakana savdo aylanmasi","G2":"ming so`m","G3":"429.4","G4":"120.2","G5":"531.9","G6":"113.1","G7":"678.6","G8":"111.8","G9":"909.6","G10":"116.4","G11":"1130.2","G12":"116.2","G13":"1349.2","G14":"112.3","G15":"933.1","G16":"241"},{"id":"7","G1":"Pullik xizmat","G2":"mlrd.so`m","G3":"207.7","G4":"120.5","G5":"307.8","G6":"111.4","G7":"452.2","G8":"116.9","G9":"697.3","G10":"119.5","G11":"877.4","G12":"112.1","G13":"1065","G14":"110.2","G15":"857.3","G16":"192.2"},{"id":"8","G1":"aholi jon boshiga to`g`ri keladigan pullik xizmat","G2":"ming so`m","G3":"125.4","G4":"118.1","G5":"182.5","G6":"109.4","G7":"265.6","G8":"115.9","G9":"404.5","G10":"118","G11":"501.4","G12":"110.4","G13":"599.3","G14":"108.5","G15":"473.9","G16":"179.2"},{"id":"9","G1":"Jami xizmatlar","G2":"mlrd.so`m","G3":"592.6","G4":"113.5","G5":"1204.6","G6":"120.1","G7":"1507.4","G8":"108.2","G9":"2044.6","G10":"116.9","G11":"2642.4","G12":"122","G13":"2952.1","G14":"117.6","G15":"2359.5","G16":"217.9"},{"id":"10","G1":"aholi jon boshiga to`g`ri keladigan jami xizmat","G2":"ming so`m","G3":"357.8","G4":"111.2","G5":"714.1","G6":"118","G7":"885.5","G8":"107.2","G9":"1185.9","G10":"115.4","G11":"1510.1","G12":"120.2","G13":"1661.2","G14":"115.8","G15":"1303.4","G16":"203.2"}]