1Sanoat mahsulotlari i/chmlrd.so`m562.2108.4731.6111.5832.4104.41143109.614111102387.61241825.41742Aholi jon boshiga sanoat maxsulotlari i/chming so`m339.4106.3433.7109.5489103.4663108.2901.9108.41343.5166.61004.1316.93 Xalq iste`mol mollarimlrd.so`m163.7110.4232.7120272.7110.7464.3113469.8114.71051.1118.8887.4204.54Aholi jon boshiga xalq iste`mol mollari i/chming so`m98.8108.2137.9117.8160.2109.7269.3111.6302.4110.3591.5220.3492.6190.75Chakana savdo aylanmasimlrd.so`m711.3122.7884.6113.61155.1114.41568.3117.91977.81182397.7114.11686.4206.36aholi jon boshiga to`g`ri keladigan chakana savdo aylanmasiming so`m429.4120.2531.9113.1678.6111.8909.6116.41130.2116.21349.2112.3933.12417Pullik xizmatmlrd.so`m207.7120.5307.8111.4452.2116.9697.3119.5877.4112.11065110.2857.3192.28aholi jon boshiga to`g`ri keladigan pullik xizmatming so`m125.4118.1182.5109.4265.6115.9404.5118501.4110.4599.3108.5473.9179.29Jami xizmatlarmlrd.so`m592.6113.51204.6120.11507.4108.22044.6116.92642.41222952.1117.62359.5217.910aholi jon boshiga to`g`ri keladigan jami xizmatming so`m357.8111.2714.1118885.5107.21185.9115.41510.1120.21661.2115.81303.4203.2