Tashqi savdo aylanmasi : ;mln. AQSh dollari;126.3;95.6;158.2;125.3;240.3;142.0;233.7;97.3;330.0;141.2;301.3;91.3;175.1;238.4 Jami eksport;mln. AQSh dollari;98.3;104.8;106.1;107.9;114.0;107.4;114.5;100.4;113.6;99.2;104.5;92.1;6.3;106.1 Jami import;mln. AQSh dollari;28.0;73.1;52.1;186.2;126.3;2,4м;119.2;94.4;216.4;181.5;196.8;90.9;168.8;703.0 Ijobiy saldo;mln. AQSh dollari;70.3;х;54.0;х;-12;х;-4.7;х;-102.9;х;-92.3;х;х;х