[{"id":"1","G1":"Tashqi savdo aylanmasi : ","G2":"mln. AQSh dollari","G3":"126.3","G4":"95.6","G5":"158.2","G6":"125.3","G7":"240.3","G8":"142.0","G9":"233.7","G10":"97.3","G11":"330.0","G12":"141.2","G13":"301.3","G14":"91.3","G15":"175.1","G16":"238.4"},{"id":"2","G1":"Jami eksport","G2":"mln. AQSh dollari","G3":"98.3","G4":"104.8","G5":"106.1","G6":"107.9","G7":"114.0","G8":"107.4","G9":"114.5","G10":"100.4","G11":"113.6","G12":"99.2","G13":"104.5","G14":"92.1","G15":"6.3","G16":"106.1"},{"id":"3","G1":"Jami import","G2":"mln. AQSh dollari","G3":"28.0","G4":"73.1","G5":"52.1","G6":"186.2","G7":"126.3","G8":"2,4\u043c","G9":"119.2","G10":"94.4","G11":"216.4","G12":"181.5","G13":"196.8","G14":"90.9","G15":"168.8","G16":"703.0"},{"id":"4","G1":"Ijobiy saldo","G2":"mln. AQSh dollari","G3":"70.3","G4":"\u0445","G5":"54.0","G6":"\u0445","G7":"-12","G8":"\u0445","G9":"-4.7","G10":"\u0445","G11":"-102.9","G12":"\u0445","G13":"-92.3","G14":"\u0445","G15":"\u0445","G16":"\u0445"}]