1Tashqi savdo aylanmasi : mln. AQSh dollari126.395.6158.2125.3240.3142.0233.797.3330.0141.2301.391.3175.1238.42Jami eksportmln. AQSh dollari98.3104.8106.1107.9114.0107.4114.5100.4113.699.2104.592.16.3106.13Jami importmln. AQSh dollari28.073.152.1186.2126.32,4м119.294.4216.4181.5196.890.9168.8703.04Ijobiy saldomln. AQSh dollari70.3х54.0х-12х-4.7х-102.9х-92.3ххх