Yalpi hududiy mahsulot;6305.8;108.4 Sanoat mahsuloti;3896.2;110.5 Iste’mol tovarlari;1395.3;116.2 Qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi;2513.4;106.3 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;1226.5;104.9 Qurilish ishlari;950.2;119.7 Yuk aylanmasimln. tn-km;1471.7;100.5 Yo’lovchi aylanmasimln. yo’lovchi-km;4508.1;106.6 Chakana tovar aylanmasi;3534.7;112.6 Xizmatlar, jami;2530.7;114.2 Pullik xizmatlar;1374.3;112.8 Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.;608.2;102.7 Eksport;222.4;99.5 Import;385.8;104.6 Saldo (Q;-);-161.4;x