1Yalpi hududiy mahsulot6305.8108.42Sanoat mahsuloti3896.2110.53Iste’mol tovarlari1395.3116.24Qishloq, o’rmon va baliq xo’jaligi2513.4106.35Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar1226.5104.96Qurilish ishlari950.2119.77Yuk aylanmasimln. tn-km1471.7100.58Yo’lovchi aylanmasimln. yo’lovchi-km4508.1106.69Chakana tovar aylanmasi3534.7112.610Xizmatlar, jami2530.7114.211Pullik xizmatlar1374.3112.812Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.608.2102.713Eksport222.499.514Import385.8104.615Saldo (Q-)-161.