[{"id":"1","G1":"Qoraqolpoqston eksport","G2":"736808","G3":"Oazis","G4":"662905","G5":"Kzx"},{"id":"2","G1":"Uchqurg’on eksport","G2":"741505","G3":"SHamaldыsoy","G4":"719304","G5":"Krg"},{"id":"3","G1":"Bekobod eksport","G2":"726204","G3":"Spitamen","G4":"747501","G5":"Tdj"},{"id":"4","G1":"Quduqli eksport","G2":"736206","G3":"Paxtaobod","G4":"746600","G5":"Tdj"},{"id":"5","G1":"Xo’jadavlat eksport","G2":"730801","G3":"Farap","G4":"750307","G5":"Trk"},{"id":"6","G1":"Sirdaryo eksport","G2":"725305","G3":"Paxtaaral","G4":"702905","G5":"Kzx"},{"id":"7","G1":"SHovot eksport","G2":"738201","G3":"Dashoguz","G4":"758205","G5":"Trk"},{"id":"8","G1":"Suvonobod eksport","G2":"740108","G3":"Istiqlol","G4":"747408","G5":"Tdj"},{"id":"9","G1":"Keles eksport","G2":"720602","G3":"Sarы-Ag’ach","G4":"704101","G5":"Kzx"},{"id":"10","G1":"Naymanko’l eksport","G2":"737800","G3":"Taxiatash","G4":"758506","G5":"Trk"},{"id":"11","G1":"Pitnyak eksport","G2":"738803","G3":"Gazochak","G4":"758008","G5":"Trk"},{"id":"12","G1":"Nishon eksport","G2":"734408","G3":"Talimarjon","G4":"759301","G5":"Trk"},{"id":"13","G1":"Boldir eksport","G2":"734709","G3":"Raz’ezd-161","G4":"749901","G5":"Trk"},{"id":"14","G1":"Savay eksport","G2":"744005","G3":"Karasu-Uzbekskiy","G4":"718208","G5":"Krg"},{"id":"15","G1":"Sultanobod eksport","G2":"744202","G3":"Karasu-Uzbekskiy","G4":"718104","G5":"Krg"},{"id":"16","G1":"Kuvasoy eksport","G2":"743002","G3":"Post 38 km","G4":"718803","G5":"Krg"},{"id":"17","G1":"Xonobod eksport","G2":"744404","G3":"Djalal-Abad","G4":"718405","G5":"Krg"}]