Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони;бирлик;"22,856";х;23667;х;103.5;х шундан:;;;;;;;х Фаолият кўрсатаётгани;бирлик;"19,082";х;20456;х;107.2;х Фаолият кўрсатмаётгани;минг киши;"3,774";х;3211;х;85.1;х ҳисобот даврида ўз фаолиятини тўхтатганлари;бирлик;"1,033";х;1865;х;180.5;х шу жумладан:;;;х;;х;;х Кичик корхоналари сони;бирлик;"2,094";х;2135;х;102.0;х Фаолият кўрсатаётгани;бирлик;"1,980";х;2038;х;102.9;х Фаолият кўрсатмаётгани;минг киши;114;х;97;х;85.1;х ҳисобот даврида ўз фаолиятини тўхтатганлари;бирлик;44;х;86;х;195.5;х Микрофирмалар сони;бирлик;"20,762";х;21532;х;103.7;х Фаолият кўрсатаётгани;бирлик;"17,102";х;18418;х;107.7;х Фаолият кўрсатмаётгани;минг киши;"3,660";х;3114;х;85.1;х ҳисобот даврида ўз фаолиятини тўхтатганлари;бирлик;989;х;1779;х;179.9;х Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг улуши;;;;;;; - ЯҲМ даги улуши;%;61.2;х;61.7;х;;х - Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми;млн.сўм;"2,886,180.5";х;3585199.3;х;203.2;х жами саноатдаги улуши;%;27.8;х;29.8;х;;х - Қишлоқ хўжалик маҳсулоти ҳажми;млн.сўм;"4,705,025.8";х;5371280.8;х;107.1;х қишлоқ хўжалигидаги улуши;%;96.3;х;96.8;х;100.5;х - Қурилиш ишлари ҳажми;млн.сўм;"661,788.7";х;757036.0;х;107.1;х қурилишдаги улуши;%;73.6;х;74.6;х;;х - Чакана савдо ҳажми;млн.сўм;"4,810,721.5";х;6162881.6;х;117.9;х чакана савдодаги улуши;%;86.4;х;89.1;х;;х - Жами хизмат кўрсатиш ҳажми;млн.сўм;"3,761,807.5";х;4715378.4;х;118.2;х жами хизмат кўрсатишдаги улуши;%;78.1;х;79.0;х;;х Иктисодиётда бандликдаги кичик бизнеснинг улуши;%;;х;61.7;х;;х Кичик бизнесда махсулот экспортининг хажми;млн.долл.;558.5;х;525.9;х;9420.0%; Кичик бизнесда махсулот импортининг хажми;млн долл.;459.7;х;565.8;х;12310.0%; Ҳудуд экспортида КК ва микрофирмалар салмоғи ;%;;х;;х;; Ҳудуд импортида КК ва микрофирмалар салмоғи ;%;;х;;х;; Кичик бизнес субъектлари томонидан яратилган янги ишчи ўринлари;бирлик;;х;;х;;х 1000 кишига тўғри келадиган кичик бизнес субъеклари сони;бирлик;;х;;х;;х