[{"id":"1","G1":"80 ta","G2":"895 mingta","G3":"813 mingta","G4":"82 mingta","G5":" 308,2 mln. AQSH dollari","G6":" 88,2 mln. AQSH dollari"}]