180 ta895 mingta813 mingta82 mingta 308,2 mln. AQSH dollari 88,2 mln. AQSH dollari