Bosh ofis;Yuridik boshqarma bosh mutaxasis Bosh ofis;Bank risklarini boshqarish departamenti direktori Bosh ofis;Bank risklarini boshqarish departamenti (Xalqaro xisob va xisobotlar standartlari bilan ishlash boshqarmasi, Xalqaro standartlarni joriy qilish bo\'limi) bosh mutaxasis Bosh ofis;Ichki audit departamenti (operasion audit boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis Bosh ofis;Qurilish Departamenti (Bankning xususiy qurilishini nazorat qilish boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis