[{"id":"1","G1":"Bosh ofis","G2":"Yuridik boshqarma bosh mutaxasis"},{"id":"2","G1":"Bosh ofis","G2":"Bank risklarini boshqarish departamenti direktori"},{"id":"3","G1":"Bosh ofis","G2":"Bank risklarini boshqarish departamenti (Xalqaro xisob va xisobotlar standartlari bilan ishlash boshqarmasi, Xalqaro standartlarni joriy qilish bo'limi) bosh mutaxasis"},{"id":"4","G1":"Bosh ofis","G2":"Ichki audit departamenti (operasion audit boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis"},{"id":"5","G1":"Bosh ofis","G2":"Qurilish Departamenti (Bankning xususiy qurilishini nazorat qilish boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis"}]