1Bosh ofisYuridik boshqarma bosh mutaxasis2Bosh ofisBank risklarini boshqarish departamenti direktori3Bosh ofisBank risklarini boshqarish departamenti (Xalqaro xisob va xisobotlar standartlari bilan ishlash boshqarmasi, Xalqaro standartlarni joriy qilish bo'limi) bosh mutaxasis4Bosh ofisIchki audit departamenti (operasion audit boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis5Bosh ofisQurilish Departamenti (Bankning xususiy qurilishini nazorat qilish boshqarmasi) bosh mutaxasis-muhandis