[{"id":"1","G1":"Toshkent sh, Shakhrisabz 30","G2":"150-11-22","G3":"Bosh Pochtampt","G4":"Oloy bozori","G5":"41.315162","G6":"69.284251"}]