- ;Harajatlar - jami;1 140 265 117  1;Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar - jami;1,020,269,927 1.1;Maorif;672,463,974 1.1.1;- umumiy ta’lim;521,391,874 1.1.2;- kadrlar tayyorlash;151,072,100 1.2;Sog‘liqni saqlash;259,376,191 1.3;Madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari;8,043,533  1.3.1;- madaniyat va ommaviy axborot vositalari;7,894,022  1.3.2;- sport;149,511 1.4;Fan;570,011 1.5;Ijtimoiy ta’minot;3,063,507 1.6;Bolali oilalarga va kam ta’minlangan oilalarga nafaqalar;74,972,319 1.7;Davlat mukofotlarini to‘lash bo‘yicha xarajatlar;6,512 1.8;Ijtimoiy ko‘nikma markazlari;498,690 1.9;Isitish qozonxonalari va isitish tizimlarini kapital ta’mirlash;350,515 1.10;Imtiyozli kontingentdagi kishilarni bepul tashiganlik uchun trolleybus xo‘jaligining zararini qoplash;104,698 1.11;O‘zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining kreditini qaytarish;819,977 2;Iqtisodiyotga xarajatlar;49,250,570 2.1;Qishloq xo‘jaligi vazirligi tashkilotlari;7,242,205 2.2;Obodonlashtirish;38,278,775 2.3;Drenaj ishlari bilan bog‘liq xarajatlar;2,898,317 2.4;Chalish suv yo‘li texnik uchastkasi;831,273 3;Markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar;30,767,600 4;Davlat boshqaruv organlarini saqlash;13,219,587 5;Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarini saqlash;24,528,279 6;Zahira jamg‘armasi;1,366,700 7;Boshqa xarajatlar;862,454 7.1;Mahalliy budjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar;862,454 7.1.1;Mahalliy budjetlarga o‘tkaziladigan daromadlar;354,189,269 7.1.2;Aylanma kassa mablag‘i me’yori;5,974,500