1Harajatlar - jami1 140 265 117 21Ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashga xarajatlar - jami1,020,269,92731.1Maorif672,463,97441.1.1- umumiy ta’lim521,391,87451.1.2- kadrlar tayyorlash151,072,10061.2Sog‘liqni saqlash259,376,19171.3Madaniyat va sport, ommaviy axborot vositalari8,043,5338 1.3.1- madaniyat va ommaviy axborot vositalari7,894,0229 1.3.2- sport149,511101.4Fan570,011111.5Ijtimoiy ta’minot3,063,507121.6Bolali oilalarga va kam ta’minlangan oilalarga nafaqalar74,972,319131.7Davlat mukofotlarini to‘lash bo‘yicha xarajatlar6,512141.8Ijtimoiy ko‘nikma markazlari498,690151.9Isitish qozonxonalari va isitish tizimlarini kapital ta’mirlash350,515161.10Imtiyozli kontingentdagi kishilarni bepul tashiganlik uchun trolleybus xo‘jaligining zararini qoplash104,698171.11O‘zbekiston Respublikasining Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasining kreditini qaytarish819,977182Iqtisodiyotga xarajatlar49,250,570192.1Qishloq xo‘jaligi vazirligi tashkilotlari7,242,205202.2Obodonlashtirish38,278,775212.3Drenaj ishlari bilan bog‘liq xarajatlar2,898,317222.4Chalish suv yo‘li texnik uchastkasi831,273233Markazlashtirilgan investitsiyalarni moliyalashtirishga xarajatlar30,767,600244Davlat boshqaruv organlarini saqlash13,219,587255Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarini saqlash24,528,279266Zahira jamg‘armasi1,366,700277Boshqa xarajatlar862,454287.1Mahalliy budjetdan moliyalashtiriladigan boshqa muassasalar va tadbirlar862,454297.1.1Mahalliy budjetlarga o‘tkaziladigan daromadlar354,189,269307.1.2Aylanma kassa mablag‘i me’yori5,974,500