[{"id":"1","G1":"","G2":"1","G3":"2","G4":"","G5":"","G6":"5=4-3","G7":"6=4/3\r"},{"id":"2","G1":"1","G2":"Jami kapital","G3":"583 391,10","G4":"1 351 353,50","G5":"1 393 282,00","G6":"41 928,50","G7":"103,10%\r"},{"id":"3","G1":"01.","G2":"Ustav kapital","G3":"299 000,00","G4":"1 043 700,00","G5":"1 043 700,00","G6":"0","G7":"100,00%\r"},{"id":"4","G1":"2","G2":"Jami aktivlar","G3":"4 570 770,50","G4":"5 534 424,10","G5":"5 673 067,00","G6":"138 642,90","G7":"102,50%\r"},{"id":"5","G1":"3","G2":"Kredit qo'yilmalari","G3":"2 428 082,70","G4":"3 040 023,10","G5":"3 052 066,80","G6":"12 043,60","G7":"100,40%\r"},{"id":"6","G1":"4","G2":"Investitsia va qimmatli qog'ozlar protfeli","G3":"122 747,40","G4":"123 012,30","G5":"58 012,30","G6":"-65 000,00","G7":"47,20%\r"},{"id":"7","G1":"5","G2":"Jalb qilingan depozitlar qolgi'I","G3":"3 490 658,10","G4":"3 613 431,10","G5":"3 481 247,80","G6":"-132 138,30","G7":"96,30%\r"},{"id":"8","G1":"6","G2":"Aholi omonatlari","G3":"2 571 070,00","G4":"2 820 675,00","G5":"2 915 187,20","G6":"94 512,20","G7":"103,40%\r"},{"id":"9","G1":"","G2":"shu jumladan:","G3":"","G4":"","G5":"","G6":"","G7":"\r"},{"id":"10","G1":"06.","G2":"Muddatli omonatlar","G3":"119 542,80","G4":"91 375,30","G5":"92 510,60","G6":"1 135,30","G7":"101,20%\r"},{"id":"11","G1":"06.","G2":"Jamg'arib boriladigan omonatlar","G3":"105 987,60","G4":"112 361,20","G5":"116 665,40","G6":"3 404,20","G7":"103,80%\r"},{"id":"12","G1":"06.","G2":"Talab qilib olinguncha omonatlar","G3":"302 234,80","G4":"209 760,80","G5":"211 199,70","G6":"1 438,90","G7":"100,70%\r"},{"id":"13","G1":"06.","G2":"FJBPT hisob raqamlaridagi mablag'lar","G3":"2 043 304,80","G4":"2 407 177,70","G5":"2 494 811,50","G6":"87 663,80","G7":"103,60%\r"},{"id":"14","G1":"7","G2":"Aholi omonatlari qoldig'ining jami depozit mablag'laridagi ulushi(% da)","G3":"73,70%","G4":"78,10%","G5":"83,70%","G6":"","G7":"\r"},{"id":"15","G1":"8","G2":"Aholining jamg'arib boriladigan va muddatli omonatlarining jami aholi omonatlari qoldig'idagi ulushi (%da)","G3":"8,80%","G4":"7,20%","G5":"7,20%","G6":"","G7":"\r"},{"id":"16","G1":"9","G2":"Sof foyda","G3":"28 464,00","G4":"169 113,20","G5":"41 947,70","G6":"-127 165,60","G7":"24,80%\r"},{"id":"17","G1":"10","G2":"Mini banklar soni","G3":"28","G4":"26","G5":"26","G6":"","G7":"100,00%\r"},{"id":"18","G1":"11","G2":"Bankning boshqa muassasalari soni (jamg'arma, mmunal, maxsus va ko'chma kassalar hamda VASh, XPO' punkti)","G3":"1 245","G4":"1 250","G5":"1 250","G6":"","G7":"100,00%\r"},{"id":"19","G1":"12","G2":"Muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni(donada)","G3":"3 540 071","G4":"3 654 011","G5":"3 714 694","G6":"60 683","G7":"101,70%\r"},{"id":"20","G1":"13","G2":"Terminallar soni (donada)","G3":"27 006","G4":"30 104","G5":"29 933","G6":"-171","G7":"99,40%\r"}]