1125=4-36=4/3 21Jami kapital583 391,101 351 353,501 393 282,0041 928,50103,10% 301.Ustav kapital299 000,001 043 700,001 043 700,000100,00% 42Jami aktivlar4 570 770,505 534 424,105 673 067,00138 642,90102,50% 53Kredit qo'yilmalari2 428 082,703 040 023,103 052 066,8012 043,60100,40% 64Investitsia va qimmatli qog'ozlar protfeli122 747,40123 012,3058 012,30-65 000,0047,20% 75Jalb qilingan depozitlar qolgi'I3 490 658,103 613 431,103 481 247,80-132 138,3096,30% 86Aholi omonatlari2 571 070,002 820 675,002 915 187,2094 512,20103,40% 9shu jumladan: 1006.Muddatli omonatlar119 542,8091 375,3092 510,601 135,30101,20% 1106.Jamg'arib boriladigan omonatlar105 987,60112 361,20116 665,403 404,20103,80% 1206.Talab qilib olinguncha omonatlar302 234,80209 760,80211 199,701 438,90100,70% 1306.FJBPT hisob raqamlaridagi mablag'lar2 043 304,802 407 177,702 494 811,5087 663,80103,60% 147Aholi omonatlari qoldig'ining jami depozit mablag'laridagi ulushi(% da)73,70%78,10%83,70% 158Aholining jamg'arib boriladigan va muddatli omonatlarining jami aholi omonatlari qoldig'idagi ulushi (%da)8,80%7,20%7,20% 169Sof foyda28 464,00169 113,2041 947,70-127 165,6024,80% 1710Mini banklar soni282626100,00% 1811Bankning boshqa muassasalari soni (jamg'arma, mmunal, maxsus va ko'chma kassalar hamda VASh, XPO' punkti)1 2451 2501 250100,00% 1912Muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni(donada)3 540 0713 654 0113 714 69460 683101,70% 2013Terminallar soni (donada)27 00630 10429 933-17199,40%