1Nodavlat ta'lim muassasalarning nomi21"Matsapoeva Salomat Sobirovna" maktab, maktabgacha ta'lim muassasasi32"Dilnoza-Gulnora" maktabgacha ta'lim muassasasi43"Kelajak obod" maktabgacha ta'lim muassasasi54Oilaviy bolalar uyi65"Madrahim Niyozmat" maktabgacha ta'lim muassasasi76"Go'zaloy" maktabgacha ta'lim muassasasi