[{"id":"1","G1":"\"\"\"O'zbekcharmpoyabzali\"\" uyush","G2":"267-53-64\r"}]