Misr Arab Respublikasi Iskandariya kutubxonasi;Misr;2007 Misr Arab Respublika Boshqarmasining milliy kutubxonasi va arxivi;Misr;2008 Rossiya davlat kutubxonasi;Rossiya;2011 Qirg'iziston Milliy kutubxonasi;Qizg'iziston;2005 Qozog'iston Milliy kutubxonasi;Qozog'iston;2005 Qozog'iston Respublikasi ilmiy-texnik axborot milliy markazi;Qozog'iston;2009 Turkmaniston Milliy madaniyat markazi kutubxonasi;Turkmaniston;2011 M.F. Axundov nomidagi Ozarbayjon Milliy kutubxonasi;Ozarbayjon;2008 V.I.Vernad nomidagi Ukraina Milliy kutubxonasi;Ukraina;2012 Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi Taraqqiyot dasturi;Toshkent;2012 Shanxay kutubxonasi;Xitoy;2013