[{"id":"1","name":"´╗┐Misr Arab Respublikasi Iskandariya kutubxonasi","country":"Misr","year":"2007"},{"id":"2","name":"Misr Arab Respublika Boshqarmasining milliy kutubxonasi va arxivi","country":"Misr","year":"2008"},{"id":"3","name":"Rossiya davlat kutubxonasi","country":"Rossiya","year":"2011"},{"id":"4","name":"Qirg'iziston Milliy kutubxonasi","country":"Qizg'iziston","year":"2005"},{"id":"5","name":"Qozog'iston Milliy kutubxonasi","country":"Qozog'iston","year":"2005"},{"id":"6","name":"Qozog'iston Respublikasi ilmiy-texnik axborot milliy markazi","country":"Qozog'iston","year":"2009"},{"id":"7","name":"Turkmaniston Milliy madaniyat markazi kutubxonasi","country":"Turkmaniston","year":"2011"},{"id":"8","name":"M.F. Axundov nomidagi Ozarbayjon Milliy kutubxonasi","country":"Ozarbayjon","year":"2008"},{"id":"9","name":"V.I.Vernad nomidagi Ukraina Milliy kutubxonasi","country":"Ukraina","year":"2012"},{"id":"10","name":"Birlashgan Millatlar Tashkilotining O'zbekistondagi Taraqqiyot dasturi","country":"Toshkent","year":"2012"},{"id":"11","name":"Shanxay kutubxonasi","country":"Xitoy","year":"2013"}]