[{"id":"1","G1":"Vakansiya bo'lishi bilanoq ma'lumot yangilanadi."}]