Yalpi hududiy mahsulot;4534.6;118 Sanoat mahsuloti;2776.1;191.7 Iste`mol tovarlari;638.3;115.4 Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1116.5;106.3 Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar;2811.3;55.7 Qurilish ishlari;968.5;105.2 Yuk aylanmasi mln. tn-km;629.6;108.6 Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km;1942.5;107.4 Chakana tovar aylanmasi;2110.5;114 Xizmatlar, jami;2064;113.4 Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.;503;2,4 m. Eksport;331.6;5,9 m. Import;171.4;110.6 Sal`do (+;-);160.2;x