[{"id":"1","G1":"Yalpi hududiy mahsulot","G2":"4534.6","G3":"118"},{"id":"2","G1":"Sanoat mahsuloti","G2":"2776.1","G3":"191.7"},{"id":"3","G1":"Iste`mol tovarlari","G2":"638.3","G3":"115.4"},{"id":"4","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1116.5","G3":"106.3"},{"id":"5","G1":"Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar","G2":"2811.3","G3":"55.7"},{"id":"6","G1":"Qurilish ishlari","G2":"968.5","G3":"105.2"},{"id":"7","G1":"Yuk aylanmasi mln. tn-km","G2":"629.6","G3":"108.6"},{"id":"8","G1":"Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km","G2":"1942.5","G3":"107.4"},{"id":"9","G1":"Chakana tovar aylanmasi","G2":"2110.5","G3":"114"},{"id":"10","G1":"Xizmatlar, jami","G2":"2064","G3":"113.4"},{"id":"11","G1":"Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.","G2":"503","G3":"2,4 m."},{"id":"12","G1":"Eksport","G2":"331.6","G3":"5,9 m."},{"id":"13","G1":"Import","G2":"171.4","G3":"110.6"},{"id":"14","G1":"Sal`do (+","G2":"-)","G3":"160.2"}]