1Yalpi hududiy mahsulot4534.61182Sanoat mahsuloti2776.1191.73Iste`mol tovarlari638.3115.44Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1116.5106.35Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar2811.355.76Qurilish ishlari968.5105.27Yuk aylanmasi mln. tn-km629.6108.68Yo`lovchi aylanmasi mln. yo`lovchi-km1942.5107.49Chakana tovar aylanmasi2110.511410Xizmatlar, jami2064113.411Tashqi savdo aylanmasi mln. AQSh doll.5032,4 m.12Eksport331.65,9 m.13Import171.4110.614Sal`do (+-)160.2