[{"id":"1","G1":"Jami","G2":"13781","G3":"100","G4":"12916","G5":"100"},{"id":"2","G1":"qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi ","G2":"1578","G3":"11.5","G4":"1446","G5":"11.2"},{"id":"3","G1":"sanoat","G2":"1273","G3":"9,2","G4":"1187","G5":"9,2"},{"id":"4","G1":"qurilish","G2":"1337","G3":"9,7","G4":"1252","G5":"9,7"},{"id":"5","G1":"savdo","G2":"2999","G3":"21.8","G4":"2773","G5":"21.5"},{"id":"6","G1":"tashish va saqlash","G2":"809","G3":"5.9","G4":"759","G5":"5.9"},{"id":"7","G1":"yashash va ovqatlanish bo`yicha xizmatlar","G2":"777","G3":"5.6","G4":"725","G5":"5.6"},{"id":"8","G1":"axborot va aloqa","G2":"362","G3":"2.6","G4":"319","G5":"2.5"},{"id":"9","G1":"sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko`rsatish","G2":"405","G3":"2.9","G4":"395","G5":"3"},{"id":"10","G1":"boshqa turdagi xizmatlar ko`rsatish","G2":"4241","G3":"30.8","G4":"4060","G5":"31.4"}]