Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi;1087.1;96.8 Sanoat;677.1;16.6 Qurilish;800.6;37.4 Chakana savdo;1963.4;18.1 Yuk tashish, mln tn.;18.6;2.2 Yo`lovchi tashish, mln.kishi;167.8;0.6 Eksport, mln. AQSh doll.;43.7;0.2 Import, mln. AQSh doll.;40.2;9.300000000000001