[{"id":"1","G1":"Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi","G2":"1087.1","G3":"96.8"},{"id":"2","G1":"Sanoat","G2":"677.1","G3":"16.6"},{"id":"3","G1":"Qurilish","G2":"800.6","G3":"37.4"},{"id":"4","G1":"Chakana savdo","G2":"1963.4","G3":"18.1"},{"id":"5","G1":"Yuk tashish, mln tn.","G2":"18.6","G3":"2.2"},{"id":"6","G1":"Yo`lovchi tashish, mln.kishi","G2":"167.8","G3":"0.6"},{"id":"7","G1":"Eksport, mln. AQSh doll.","G2":"43.7","G3":"0.2"},{"id":"8","G1":"Import, mln. AQSh doll.","G2":"40.2","G3":"9.300000000000001"}]