1Qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi1087.196.82Sanoat677.116.63Qurilish800.637.44Chakana savdo1963.418.15Yuk tashish, mln tn.18.62.26Yo`lovchi tashish, mln.kishi167.80.67Eksport, mln. AQSh doll.43.70.28Import, mln. AQSh doll.40.29.300000000000001