Tashqi savdo aylanmasi;211.3;503;2,4 m. MDH davlatlari;39.3;93.5;2,4 m. boshqa davlatlar;172;409.5;2,4 m. Eksport;56.4;331.6;5,9 m. MDH davlatlari;16.7;47.5;2,8 m. boshqa davlatlar;39.7;284.1;7,2 m. Import;155;171.4;110.6 MDH davlatlari;22.6;46;2,0 m. boshqa davlatlar;132.4;125.4;94.8