[{"id":"1","G1":"Tashqi savdo aylanmasi","G2":"211.3","G3":"503","G4":"2,4 m."},{"id":"2","G1":"MDH davlatlari","G2":"39.3","G3":"93.5","G4":"2,4 m."},{"id":"3","G1":"boshqa davlatlar","G2":"172","G3":"409.5","G4":"2,4 m."},{"id":"4","G1":"Eksport","G2":"56.4","G3":"331.6","G4":"5,9 m."},{"id":"5","G1":"MDH davlatlari","G2":"16.7","G3":"47.5","G4":"2,8 m."},{"id":"6","G1":"boshqa davlatlar","G2":"39.7","G3":"284.1","G4":"7,2 m."},{"id":"7","G1":"Import","G2":"155","G3":"171.4","G4":"110.6"},{"id":"8","G1":"MDH davlatlari","G2":"22.6","G3":"46","G4":"2,0 m."},{"id":"9","G1":"boshqa davlatlar","G2":"132.4","G3":"125.4","G4":"94.8"}]