Eksport tarkibi;100;100;5,9 m. paxta tolasi;38.8;1.4;21.6 oziq-ovqat mahsulotlari;16.2;7.4;2,7 m. kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;6.3;86.09999999999999;80,4 m. energiya manbalari va neft mahsulotlari;-;-;- qora va rangli metallar;0.1;-;- mashina va uskunalar;-;0.1;- xizmatlar;20.4;3.3;95.09999999999999 boshqalar;18.2;1.7;54.7 Import tarkibi ;100;100;110.6 oziq-ovqat mahsulotlari;2.1;2.4;126.1 kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar;9.1;11.7;142 energiya manbalari va neft mahsulotlari;3.4;2.6;84.2 qora va rangli metallar;1.2;2.6;2,4 m. mashina va uskunalar;42.5;63.7;165.8 xizmatlar;37.3;5.8;17.2 boshqalar;4.4;11.2; 2,8 m.