[{"id":"1","G1":"Eksport tarkibi","G2":"100","G3":"100","G4":"5,9 m."},{"id":"2","G1":"paxta tolasi","G2":"38.8","G3":"1.4","G4":"21.6"},{"id":"3","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"16.2","G3":"7.4","G4":"2,7 m."},{"id":"4","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"6.3","G3":"86.09999999999999","G4":"80,4 m."},{"id":"5","G1":"energiya manbalari va neft mahsulotlari","G2":"-","G3":"-","G4":"-"},{"id":"6","G1":"qora va rangli metallar","G2":"0.1","G3":"-","G4":"-"},{"id":"7","G1":"mashina va uskunalar","G2":"-","G3":"0.1","G4":"-"},{"id":"8","G1":"xizmatlar","G2":"20.4","G3":"3.3","G4":"95.09999999999999"},{"id":"9","G1":"boshqalar","G2":"18.2","G3":"1.7","G4":"54.7"},{"id":"10","G1":"Import tarkibi ","G2":"100","G3":"100","G4":"110.6"},{"id":"11","G1":"oziq-ovqat mahsulotlari","G2":"2.1","G3":"2.4","G4":"126.1"},{"id":"12","G1":"kimyo mahsulotlari va undan tayyorlangan buyumlar","G2":"9.1","G3":"11.7","G4":"142"},{"id":"13","G1":"energiya manbalari va neft mahsulotlari","G2":"3.4","G3":"2.6","G4":"84.2"},{"id":"14","G1":"qora va rangli metallar","G2":"1.2","G3":"2.6","G4":"2,4 m."},{"id":"15","G1":"mashina va uskunalar","G2":"42.5","G3":"63.7","G4":"165.8"},{"id":"16","G1":"xizmatlar","G2":"37.3","G3":"5.8","G4":"17.2"},{"id":"17","G1":"boshqalar","G2":"4.4","G3":"11.2","G4":" 2,8 m."}]