Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi;2776.1;191.7 Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash;127.2;107.4 ulardan:;-;- Neft` va tabiiy gazni qazib olish;56;116.3 Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va epik usulda kazishga texnik erdam kursatish;71.2;101.5 Qayta ishlash sanoati;2327;2,3 m. undan:;-;- Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar ishlab chiqarish;492.8;115.8 To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish;340;103.6 Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish;13.2;95.09999999999999 Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish;0.6;110.6 Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish;1339.3;13,9 m. Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish;2.4;115.2 Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish;123.8;116 Metallurgiya sanoati;1.9;87.8 Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish;11.6;100.5 Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish;1.4;93.90000000000001 Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash;290.8;98.5 Suv bilan ta`minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig`ish va utilizatsiya qilish;31.1;109.2 Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish;638.3;115.4 shu jumladan:;-;- oziq-ovqat tovarlari;421.4;116.1 nooziq-ovqat tovarlari;216.9;114.1