[{"id":"1","G1":"Iqtisodiy faoliyatning alohida turlari bo`yicha sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi","G2":"2776.1","G3":"191.7"},{"id":"2","G1":"Tog`- kon sanoati va ochiq konlarni ishlash","G2":"127.2","G3":"107.4"},{"id":"3","G1":"ulardan:","G2":"-","G3":"-"},{"id":"4","G1":"Neft` va tabiiy gazni qazib olish","G2":"56","G3":"116.3"},{"id":"5","G1":"Tog`-kon sanoatining boshka soxalari va epik usulda kazishga texnik erdam kursatish","G2":"71.2","G3":"101.5"},{"id":"6","G1":"Qayta ishlash sanoati","G2":"2327","G3":"2,3 m."},{"id":"7","G1":"undan:","G2":"-","G3":"-"},{"id":"8","G1":"Oziq- ovqat mahsulotlari, ichimliklar ishlab chiqarish","G2":"492.8","G3":"115.8"},{"id":"9","G1":"To`qimachilik mahsulotlari, kiyimlar, teri va unga tegishli mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"340","G3":"103.6"},{"id":"10","G1":"Yog`och va po`kak buyumlar, pohol va to`qish uchun materiallardan buyumlari, qog`oz va qog`oz mahsulotlari, mebellar ishlab chiqarish","G2":"13.2","G3":"95.09999999999999"},{"id":"11","G1":"Yozilgan materiallarni nashr qilish va aks ettirish","G2":"0.6","G3":"110.6"},{"id":"12","G1":"Kimyo mahsulotlari, rezina va plastmassa buyumlar ishlab chiqarish","G2":"1339.3","G3":"13,9 m."},{"id":"13","G1":"Asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlari ishlab chiqarish","G2":"2.4","G3":"115.2"},{"id":"14","G1":"Boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish","G2":"123.8","G3":"116"},{"id":"15","G1":"Metallurgiya sanoati","G2":"1.9","G3":"87.8"},{"id":"16","G1":"Mashina va uskunalarni ta`mirlash va o`rnatish, tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish","G2":"11.6","G3":"100.5"},{"id":"17","G1":"Boshqa tayyor buyumlarni ishlab chiqarish","G2":"1.4","G3":"93.90000000000001"},{"id":"18","G1":"Elektr, gaz, bug` bilan ta`minlash va havoni konditsiyalash","G2":"290.8","G3":"98.5"},{"id":"19","G1":"Suv bilan ta`minlash","G2":" kanal","G3":"31.1"},{"id":"20","G1":"Iste`mol tovarlarini ishlab chiqarish","G2":"638.3","G3":"115.4"},{"id":"21","G1":"shu jumladan:","G2":"-","G3":"-"},{"id":"22","G1":"oziq-ovqat tovarlari","G2":"421.4","G3":"116.1"},{"id":"23","G1":"nooziq-ovqat tovarlari","G2":"216.9","G3":"114.1"}]