Yirik shoxli koramol shu jumladan:;935;105.1 Fermer xo`jaliklari;31.2;97.8 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;888;105.5 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;15.8;100 ulardan sigirlar shu jumladan:;282.7;103.7 Fermer xo`jaliklari;11.1;100 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;267.3;104 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;4.3;97.7 Kuy va echkilar shu jumladan:;989.7;103.7 Fermer xo`jaliklari;31.3;115.9 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;843.9;103.5 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;114.5;101.8 Otlar shu jumladan:;20.9;101.9 Fermer xo`jaliklari;1.5;109.3 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;17.7;101.8 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;1.7;96.2 Parrandalar shu jumladan:;3269;108.7 Fermer xo`jaliklari;158.9;101.2 Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari;3007.2;108.3 Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar;102.9;142.3