[{"id":"1","G1":"Yirik shoxli koramol shu jumladan:","G2":"935","G3":"105.1"},{"id":"2","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"31.2","G3":"97.8"},{"id":"3","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"888","G3":"105.5"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"15.8","G3":"100"},{"id":"5","G1":"ulardan sigirlar shu jumladan:","G2":"282.7","G3":"103.7"},{"id":"6","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"11.1","G3":"100"},{"id":"7","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"267.3","G3":"104"},{"id":"8","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"4.3","G3":"97.7"},{"id":"9","G1":"Kuy va echkilar shu jumladan:","G2":"989.7","G3":"103.7"},{"id":"10","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"31.3","G3":"115.9"},{"id":"11","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"843.9","G3":"103.5"},{"id":"12","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"114.5","G3":"101.8"},{"id":"13","G1":"Otlar shu jumladan:","G2":"20.9","G3":"101.9"},{"id":"14","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"1.5","G3":"109.3"},{"id":"15","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"17.7","G3":"101.8"},{"id":"16","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"1.7","G3":"96.2"},{"id":"17","G1":"Parrandalar shu jumladan:","G2":"3269","G3":"108.7"},{"id":"18","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"158.9","G3":"101.2"},{"id":"19","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"3007.2","G3":"108.3"},{"id":"20","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"102.9","G3":"142.3"}]