[{"id":"1","G1":"Go`sht (tirik vaznda), ming tn. shu jumladan:","G2":"66.09999999999999","G3":"106.3"},{"id":"2","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"1.2","G3":"107.1"},{"id":"3","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"64.3","G3":"106.3"},{"id":"4","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"0.6","G3":"105.6"},{"id":"5","G1":"Sut, ming tn. shu jumladan: ","G2":"189.6","G3":"107.5"},{"id":"6","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"9","G3":"104.2"},{"id":"7","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"177.3","G3":"107.6"},{"id":"8","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"3.3","G3":"108.5"},{"id":"9","G1":"Tuxum, mln. dona shu jumladan:","G2":"164.1","G3":"113.9"},{"id":"10","G1":"Fermer xo`jaliklari","G2":"7.7","G3":"101.9"},{"id":"11","G1":"Dehqon (aholining shaxsiy yordamchi) xo`jaliklari","G2":"151.9","G3":"118.5"},{"id":"12","G1":"Qishloq xo`jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar","G2":"4.5","G3":"54.5"}]