Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar shu jumladan;2811.3;55.7;100 Markazlashgan investitsiyalar:;504.2;47.2;17.9 byudjet mablag`lari;76.40000000000001;45.5;2.7 davlat maqsadli fond mablag`lari;104;66;3.7 bolalar sportini rivojlantirish fondi mablag`lari;15.6;195.4;0.6 tiklanish va taraqqiyot fondi mablag`lari;268.3;38.6;9.5 hukumat kafolati ostida chet el kreditlari ;39.9;102.4;1.4 Markazlashmagan investitsiyalar;2307.1;58.1;82.09999999999999 korxonalarning o`z mablag`lari;649.3;63.3;23.1 aholi mablag`lari;334.9;113;11.9 to`g`ridan-to`g`ri xorijiy investitsiya va kreditlar;1174;46.5;41.8 boshka xorijiy investitsiya va kreditlar;28.4;78.7;1 tijorat bank kreditlari va boshqa qarz mablag`lari;120.5;122.4;4.3